ราคาเรือยางตกปลา

http://www.intex-story.com/category/21/boats

เรือยางเป่าลมจากintexดีมั้ย

.

แต่นั่งนี้นั่งนั่น
เรื่องค่าเสื่อมราคานี้มันก็มีมูมกลับของมันด้วย
เรือยางตกปลามือสอง
ซึ่งน่าจะต้องพูดถึงให้ครบถ้วน
นั่นก็คือ เราบอกว่า ’’เครื่องจักรล้าสมัย แต่ยังต้องตัดค่าเสื่อมราคา” แต่มันก็ยังมีประเด็นของ
“สินค้าตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานได้ ดีอีกด้วย”
ซึ่งหมีล้มเห็นหลายบรบัท เด้าก็มีลงข้อมูลตรงนี้ไว้ เช่นว่า “บรบัทมีสินค้าทุน
(หรออาจเป็นต้นทุนงานเรือ ยาง fishman ระบบ) ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
คิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาด จำนวน 150ล้านบาท” เป็นต้น ซึ่งตรงนี้แหละ
ที่เป็นความได้เปรยบของบรบัท ที่จะสามารถกำหนดราคาขายได้ตํ่ากว่ารายอื่นๆ ในตลาด
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่ง รายใหม่ที่ต้องลงทุนทุกอย่างตํ่งแต่ต้น ทำให้หลายๆ
อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ขาดอยู่ไม่กี่ราย นั่งๆ ที่ไม่ใช้กิจการที่
ใช้เงินลงทุนสูงมากนัก เหตุผลก็เพราะ รายนั่งเดิม 3-4 ราย
กำหนดราคาตลาดที่รายใหม่ไม่สามารถล้ได้นั่นเอง (คือถ้าจะ เข้ามาแข่งขัน
ก็ต้องพร้อมจะเผาเงินไปในช่วงแรก นั่งในช่วงของการเรยนรู้ความชำนาญในงาน
และในเรื่องขเรือยางตกปลาทะเล องการลงทุน)


เรื่องสุดท้ายที่ถึอว่า เป็น “ไฮไลท์” ของบทนี้ก็คือ
“เรื่องของเงินกู้ยืมและเงินลงทุนต่างๆ” เพราะเหมือนกันว่าเอา
เงินลงไปละลายแบบง่ายๆ คือแค่บางครั้งอาคํยเพียงมติของคณะกรรมการให้ลงทุนได้
ก็สามารถน่าเงินโอนไปได้แล้ว อันนี้เป็นตัวที่อันตรายที่สุด เพราะพอเงินหลุดออกไป
ทรัพย์สินของเราก็หายไปแล้ว ขอธิบายเพิ่มเติมตังนี้ครับ


สมมติว่าบรบัท มีเงินลงทุนในบรบัทลูกจำนวน
2,000ล้านบาท สมมติว่าเป็นร้านขายเรือยางตกปลา การบันทึกในราคาทุน ไม่ได้บันทึก ในราคาตลาด
เราจะทราบได้อย่างไร ว่าตอนนี้เงินลงทุนของเราเหลือมูลค่าเท่าไหร่
เพราะเท่าที่สังเกตดูถ้าเป็นเงินลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์บรบัทก็จะไม่เปิดเผยว่าลงทุนในหุ้นตัวใด
แต่ถ้าลงทุนในบรบัทที่อยู่นอกตลาด บางครั้งมีการปล่อยกู้ให้ บรบัทเหล่านี้ด้วย
อันนี้เรายิ่งกังวลใจ แต่หมีพอจะมีวิธิตรวจสอบเบืองต้น
(ซึ่งอยากจะให้เผยแพร่เรื่องนี้กันออกไปมากๆ จะได้สร้างสังคมแห่งการตรวจสอบเพื่อรายย่อย)
ได้แก่ “การตรวจสอบบรบัท โดยใช้ข้อมูลจากกรมพพัฒนาธุรกิจการค้า”


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้เวปไซตัปีจจุบันก็คือ www.dbd.go.th
ซึ่งจะมีช่องทางให้กดเข้าไปที่เรยกว่า “คลังข้อมูลธุรกิจ”
ตรงนี้เมื่อเข้าไปเราจะสามารถดูได้ว่า บรบัทสัญชาติไทยที่จดทะเบียนกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่น


มีใครเป็นกรรมการ
มีงบการเงินที่เป็นตัวเลขสำคัญอย่างไรบ้าง (ข้อมูลตรงนี้บางครั้งอาจจะล่าช้า
เพราะกว่าจะถึงกำหนด ส่งงบการเงินก็อาจจะกลางปีแล้ว
ทำให้ข้อมูลอาจจะไม่ค่อยเรือยางตกปลา พร้อมเครื่อง เป็นปีจจุบัน แต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้ครับ)


หรอถ้าเราอยากจะตรวจสอบแบบ
“เข้มข้น” กว่านั้น
เราก็สามารถไปที่กรมพัฒนาธุรกิจ และไปขอคัดถ่ายเอกสาร งบ